QUY TRÌNH TIẾP NHẬN SÓNG RADIO CỦA ĐỒNG HỒ CITIZEN ECO-DRIVE RADIO CONTROLLED

Đồng hồ Citizen Eco-Drive Radio Controlled là gì? Đây là dòng đồng hồ được trang bị chức năng tiếp nhận sóng để điều chỉnh thời thời gian tự động vào thời điểm lúc 2:00 AM hoặc 4:00 AM, khi sóng vô tuyến không thể nhận được tại thời điểm 2:00 thì chức năng Demand Reception sẽ tự động được bật lên cho phép thiết lập thời gian tại bất cứ thời điểm nào.

 

https://donghocasioae1200.wordpress.com/2018/10/13/dong-ho-casio-ae-1200wh-dai-hong-thuy-moi-tren-thi-truong-dong-ho/

https://casioedificeeqb.wordpress.com/2018/10/13/dong-ho-casio-edifice-eqb-501trc-1a-day-du-nang-dong-ca-tinh-danh-cho-nam/

https://daydadonghocasaublog.wordpress.com/2018/10/13/ta%CC%A3i-sao-nen-dung-day-deo-dong-ho-da-ca-sau-tha%CC%A3t/

 

 

» Đồng hồ có thể tiếp nhận sóng từ một trong 5 trạm phát trên thế giới ở Nhật, Mỹ, Châu Âu và Trung Quốc

» Tại Việt Nam, chỉ có thể nhận sóng từ khu vực gần nhất là phát thanh theo tiêu chuẩn BBC từ đài phát thanh Trung Quốc.

» Các sóng thiết lập thời gian này sẽ không gây ảnh hưởng đến con người hoặc các thiết bị y tế.

Bạn có biết:

● Độ chính xác của đồng hồ Citizen Eco-Drive Radio Controlled

● Lên đến (+/-)1 giây/ 100 ngàn năm. Và Citizen là một trong những thương hiệu đi tiên phong việc áp dụng công nghệ sóng Radio này vào đồng hồ.

 

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN SÓNG RADIO CỦA ĐỒNG HỒ CITIZEN ECO-DRIVE RADIO CONTROLLED

❖ Đồng hồ Citizen Eco-Drive Radio Controlled có thể nhận sóng bô tuyến ở chế độ thời gian (TME, 3 vị trí) và giờ địa phương chế độ (L-TM). Nó không thể nhận sóng Radio từ các chế độ khác.

quy trinh hoat dong dong ho Citizen Eco-Drive Radio ControlledMô hình quy trình tiếp nhận sóng Radio của đồng hồ Citizen Eco-Drive Radio Controlled

 

❂ Tiếp nhận tự động

❖ Đồng hồ này sẽ nhận được các sóng Radio tại 02:00 AM mỗi ngày. Nếu một sóng vô tuyến điện không thể nhận được tại 02:00 AM, nó có thể tự động nhận lại một lần nữa tại 04:00 AM, thời gian và ngày sẽ được điều chỉnh.

 

❂ Tiếp nhận yêu cầu

❖ Sóng Radio có thể nhận được bất cứ lúc nào. Bạn không nên di chuyển đồng hồ trong suốt quá trình đồng hồ đang tiếp nhận sóng Radio, bởi vì làm như vậy quá trình tiếp nhận sẽ bị gián đoạn. (Đồng hồ tiếp nhận sóng chỉ mất khoảng 13 phút).

 

❂ Cách tiếp nhận sóng Radio

❖ Tháo đồng hồ từ cổ tay của bạn và đặt trên một một bề mặt bằng phẳng, nơi làn sóng Radio có thể dễ dàng nhận được, với vị trí 06:00 hướng về máy phát sóng. Bấm và giữ nút (A) ở vị trí 4:00 khoảng 2 giây để khởi động lại tiếp nhận sóng, chỉ ở vị trí “OK + No”. Đồng hồ bắt được sóng sẽ chỉ ở vị trí “OK”, còn ngược lại sẽ chỉ ở vị trí “NO”.

Loading Facebook Comments ...