5 cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực bất động sản

1. Môi giới quản lý bất động sản

Trở thành một nhà môi giới bất động sản không giống như một đại lý bất động sản, mặc dù hai thuật ngữ này thường được sử dụng thay thế cho nhau. Sự khác biệt giữa một nhà môi giới và một đại lý là một nhà môi giới là một chuyên gia bất động sản được cấp phép, người đã học thêm và có đủ điều kiện để quản lý một văn phòng bất động sản với nhiều đại lý. Một nhà môi giới bất động sản có thể là một con đường sự nghiệp để đặt mục tiêu của bạn nếu bạn đang trong quá trình trở thành một đại lý và muốn biết làm thế nào sự nghiệp của bạn có thể tiếp tục phát triển. Đây là một trong những công việc yêu cầu giấy phép bất động sản trong danh sách này.

2. Nhà đầu tư bất động sản

Có hai cách khác nhau để trở thành một nhà đầu tư bất động sản – chủ động và thụ động. Bạn có thể nghĩ về một nhà đầu tư tích cực như người giao dịch nhà cổ điển của bạn. Người này sẽ mua và bán tài sản đất hoặc sẽ hỗ trợ công việc của một nhà đầu tư hoặc nhà thầu khác đang mua một tài sản để bán lại. Một nhà đầu tư thụ động là người bỏ tiền vào một dự án bất động sản mà không tham gia nhiều vào việc quản lý hàng ngày của một dự án. Ngay cả khi bạn không có nhiều tiền để đầu tư, bạn vẫn có thể trở thành nhà đầu tư trong đầu tư bất động sản gây quỹ .

3. Thẩm định viên nhà đất

Thẩm định viên nhà đất là người thu thập thông tin về một tài sản nhà đất để đưa ra khuyến nghị về giá trị của tài sản đó. Thẩm định viên có thể làm việc riêng tư, chẳng hạn như thẩm định nhà của bạn trước khi nó được bán hoặc thế chấp, hoặc cho chính phủ, chẳng hạn như thẩm định nhà của bạn để xác định giá trị của nó cho mục đích thuế.

4. Thẩm định viên thương mại

Giống như một thẩm định viên nhà đất, một thẩm định viên thương mại dành một phần thời gian trong ngày của họ trong văn phòng và phần còn lại trong ngày trong cộng đồng đánh giá tài sản. Trong khi một thẩm định viên nhà đất có thể phụ thuộc nhiều hơn vào những gì họ học được trong khóa học cung cấp cho họ, một thẩm định viên thương mại dựa vào các thẩm định viên được thành lập để dạy họ cách xác định giá trị của một tài sản. Cả hai ngành đòi hỏi bạn phải được cấp phép.

5. Luật sư bất động sản

Nếu bạn yêu thích trường lớp và muốn tiếp tục học lên cao hơn bất động sản, một cơ hội nghề nghiệp bạn có thể xem xét là trở thành một luật sư bất động sản. Luật sư bất động sản hành nghề trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Họ có thể ủng hộ quyền của người thuê nhà hoặc cung cấp lãnh sự trước khi mua bất động sản lớn.

2
Loading Facebook Comments ...